Điều khoản & Điều kiện

Lần cập nhật gần nhất: 09/05/2024

Chào mừng bạn đến với gian hàng DuongNQ's Shop (Chúng tôi) và trang https://joyme.io/@duongnq được cung cấp bởi Joyme (Dịch vụ).

Điều khoản tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và chúng tôi. Vui lòng dành thời gian để đọc kỹ những điều kiện và điều khoản này.

Tổng quan

(a) Đây là các điều khoản ràng buộc: Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ:

(1) Bạn đồng ý sẽ ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản dịch vụ này thì bạn không thể truy cập vào trang của Chúng tôi.

(2) Bạn xác nhận rằng bạn có thể thiết lập một hợp đồng ràng buộc với chúng tôi, rằng bạn chấp nhận các điều khoản dịch vụ này và bạn đồng ý tuân thủ chúng.

(b) Vui lòng tuân thủ Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi: Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ cũng tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư.

(c) Điều khoản dành riêng cho khu vực pháp lý: Nếu bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ từ khu vực tài phán có Điều khoản dành riêng cho khu vực tài phán, thì bạn cũng đồng ý với các điều khoản cụ thể áp dụng cho từng khu vực tài phán có liên quan và trong trường hợp có xung đột giữa các điều khoản của các điều khoản dịch vụ này và Điều khoản dành riêng cho khu vực pháp lý, Điều khoản dành riêng cho khu vực pháp lý sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có sự không thống nhất.

(d) Bạn là đại diện được ủy quyền của một doanh nghiệp (nếu có liên quan): Nếu bạn đang thay mặt cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức truy cập Dịch vụ thì bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn là đại diện được ủy quyền của doanh nghiệp hoặc tổ chức có quyền ràng buộc thực thể với các điều khoản dịch vụ này và bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ này thay mặt cho thực thể.

(e) Tư cách hợp lệ: Bạn đảm bảo rằng bạn từ 16 tuổi trở lên và bạn có đủ năng lực pháp lý để ký kết các hợp đồng ràng buộc. Nếu bạn dưới 16 tuổi, bạn phải được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý cho phép bạn sử dụng Dịch vụ và họ đồng ý chấp nhận sự ràng buộc của các điều khoản dịch vụ này thay mặt bạn.

(f) Toàn bộ thỏa thuận: Các điều khoản dịch vụ này (cùng với Chính sách quyền riêng tư) thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng và truy cập Trang web cũng như việc bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ . Không có thuật ngữ nào khác được đưa vào các điều khoản dịch vụ này trừ khi nó được yêu cầu phải được đưa vào bởi bất kỳ luật nào. Tất cả các điều khoản ngụ ý ngoại trừ những điều khoản ngụ ý theo quy định và không thể loại trừ rõ ràng đều được loại trừ rõ ràng.

(g) Tính nghiêm trọng: Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản dịch vụ này không hợp lệ theo luật của bất kỳ khu vực pháp lý nào, thì điều khoản đó có hiệu lực thi hành tại khu vực pháp lý đó trong phạm vi mà nó không phải là không hợp lệ, và trong phạm vi, nó không hợp lệ thì nó sẽ bị cắt đứt khỏi các điều khoản dịch vụ này và phần còn lại của các điều khoản dịch vụ này sẽ tiếp tục được áp dụng với những sửa đổi thực sự cần thiết để phản ánh việc chấm dứt.

(h) Luật điều chỉnh: Các điều khoản dịch vụ này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Cả bạn và chúng tôi đều tuân theo thẩm quyền độc quyền của tòa án Việt Nam.

(i) Không khước từ: Việc chúng tôi không thể yêu cầu hoặc thực thi bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản dịch vụ này sẽ không được hiểu là từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc quyền nào.

(j) Không có đại lý: Các điều khoản này cũng như Dịch vụ đều không tạo ra mối quan hệ đại lý/người đứng đầu giữa bạn và chúng tôi.

(k) Liên hệ: Dịch vụ này được cung cấp bởi DuongNQ's Shop. Bạn có thể liên hệ chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ .

(l) Chính sách quyền riêng tư: Vui lòng đọc cẩn thận Chính sách quyền riêng tư về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư được tạo nên từ việc tham chiếu và là một phần của các điều kiện và điều khoản này.

Tài khoản

(a) Để mua hàng của Chúng tôi, bạn cần tạo tài khoản trên Joyme. Khi bạn đăng ký tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin về bản thân bao gồm địa chỉ email, tên và những thông tin liên hệ khác. Bạn đồng ý rằng những thông tin bạn cung cấp là chính xác và bạn sẽ luôn giữ chúng chính xác và cập nhật mọi lúc.

(b) Bạn phải giữ bí mật mật khẩu của mình: Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào và bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà bạn sử dụng. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến tài khoản hoặc mật khẩu của mình. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi nhận thấy bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Phí và thanh toán

(a) Thanh toán các khoản phí của bạn: Bạn phải thanh toán cho chúng tôi các khoản phí mà bạn đã đồng ý thanh toán cho một giao dịch.

(b) Bạn sẽ được lập hóa đơn như thế nào: Nếu bạn sử dụng dịch vụ mua hàng qua Joyme, bạn sẽ được lập biên lai sau mỗi lần giao dịch. Hóa đơn này sẽ được gửi về email bạn cung cấp cho chúng tôi

(c) Thanh toán phải được thực hiện với thông tin thanh toán chính xác: Phương thức thanh toán hợp lệ, bao gồm cả thẻ tín dụng, được yêu cầu để xử lý thanh toán cho giao dịch của bạn. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin thanh toán chính xác và đầy đủ bao gồm tên đầy đủ, ngân hàng, số tài khoản, tên chủ tài khoản, địa chỉ, tiểu bang, mã zip và thông tin phương thức thanh toán hợp lệ. Joyme không có trách nhiệm giải quyết khiếu nại liên quan đến phần thanh toán do thông tin sai lệch bạn cung cấp.

(d) Thuế: Trừ khi có quy định khác, tất cả các khoản phí đều bao gồm thuế giao dịch (tức là GST/VAT). Bạn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí và thuế bên ngoài khác (nếu có), bao gồm cả thuế khấu trừ nếu áp dụng, liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ ở bất cứ nơi nào được áp dụng. Chúng tôi có thể thu thập thông tin địa lý từ bạn cho những mục đích này và tất cả thông tin địa lý mà bạn cung cấp cho chúng tôi (nếu có) phải chính xác.

(e) Mua hàng: Bạn có thể thực hiện giao dịch mua sản phẩm (bao gồm kỹ thuật số và vật lý). Giá cả sẽ do chúng tôi cài đặt và chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật giá cả trên tài khoản của mình tại Dịch vụ. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra thông tin giá cả định kỳ trên website. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn bất cứ lúc nào vì những lý do bao gồm nhưng không giới hạn ở: tính sẵn có của sản phẩm hoặc dịch vụ, lỗi trong mô tả hoặc giá của sản phẩm hoặc dịch vụ, lỗi trong đơn đặt hàng của bạn hoặc các lý do khác. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn nếu nghi ngờ có gian lận hoặc giao dịch trái phép hoặc bất hợp pháp. Chúng tôi cũng có thể tạo các chương trình ưu đãi với những tính năng và giá cả khác nhau dành cho những nhóm khách hàng khác nhau. Những chương trình ưu đãi đó, nếu không dành cho bạn, sẽ không được áp dụng cho tài khoản của bạn hoặc những điều khoản này.

(f) Phí: Các giao dịch tại Dịch vụ đều phải chịu phí giao dịch. Mỗi bộ xử lý thanh toán tính phí giao dịch của riêng mình theo các điều khoản và điều kiện mà bạn chịu trách nhiệm xem xét, chấp nhận và tuân thủ. Phí nền tảng sẽ khác nhau tùy thuộc vào hành động của bạn trong dịch vụ của bạn. Bạn đồng ý rằng nếu chúng tôi tính phí nền tảng, chúng sẽ được khấu trừ vào số tiền thu được từ giao dịch của bạn trước khi nhận. Bạn chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí và thuế bên ngoài (bao gồm cả thuế khấu trừ) nếu chúng được áp dụng và thuế thu nhập, liên quan đến các khoản thanh toán bạn nhận được thông qua Dịch vụ.

Trả hàng và hoàn tiền

Chúng tôi chỉ chấp nhận yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong vòng 14 ngày kể từ khi bạn nhận được sản phẩm (thông tin giao hàng thành công sẽ được cập nhật trên hệ thống của Dịch vụ). Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu và xét duyệt đồng ý hoặc từ chối yêu cầu hoàn hàng của bạn. Nếu đồng ý, chúng tôi sẽ hoàn tiền toàn bộ cho đơn hàng và sẽ chịu phí vận chuyển hoàn hàng trong trường hợp dịch vụ vận chuyển là bắt buộc. Chúng tôi sẽ không chấp nhận trả hàng và hoàn tiền với các yêu cầu hoàn hàng các sản phẩm không bị hư, hỏng, thiếu hay không còn nguyên vẹn.

Vận chuyển

Tất cả sản phẩm được đặt hàng qua Dịch vụ sẽ được vận chuyển theo điều khoản được cung cấp khi đặt hàng và giao đến địa chỉ bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn sẽ chịu trách nhiệm trả toàn bộ phí vận chuyển, thông tin này đã thông báo cụ thể đến bạn tại thời điểm thanh toán.

Sở hữu trí tuệ

Mọi ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, dịch vụ, ưu đãi hoặc thông tin hoặc nội dung khác được thể hiện hoặc cung cấp bởi bất kỳ người dùng nào khác là của các tác giả hoặc nhà phân phối tương ứng chứ không phải của Dịch vụ. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ, Trang web và nội dung của chúng (không bao gồm Nội dung của Chúng tôi, nhưng bao gồm cả Nội dung Joyme), các tính năng và chức năng đang và sẽ vẫn là độc quyền của Dịch vụ (hoặc người cấp phép của Dịch vụ) tài sản, và bạn sẽ không thách thức quyền sở hữu như vậy.

Bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu

(a) Dữ liệu của chúng tôi và quyền giám hộ dữ liệu của chúng tôi: Tất cả dữ liệu (và bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào trong dữ liệu) mà chúng tôi hoặc Dịch vụ Joyme tạo hoặc tạo ra dựa trên việc sử dụng của bạn (hoặc Người dùng cuối hoặc của người dùng khác) đối với Dịch vụ Joyme hoặc Nội dung (Dữ liệu) sẽ do chúng tôi sở hữu và bạn sẽ không tranh chấp quyền sở hữu đó.

(b) Vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi: Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi áp dụng cho cách chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân về bạn.

Bảo mật

(a) Bạn phải bảo vệ thông tin bí mật được cung cấp cho bạn: Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin bí mật về Dịch vụ với bạn hoặc thông tin mà một người hợp lý sẽ coi là bí mật, thì bạn phải giữ bí mật thông tin đó và sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn tiết lộ trái phép của hoặc truy cập vào thông tin đó.

(b) Trách nhiệm của chúng tôi đối với Phản hồi: Nếu bạn chọn đóng góp cho Dịch vụ Joyme bằng cách gửi cho chúng tôi bất kỳ ý tưởng nào về sản phẩm, dịch vụ, tính năng, sửa đổi, cải tiến, nội dung, ưu đãi, khuyến mại, mã máy tính hoặc bất kỳ tài liệu nào khác (Phản hồi), sau đó bất kể thông tin liên lạc của bạn có thể nói gì:

 1. Chúng tôi không có nghĩa vụ xem xét, đánh giá, hoặc thực hiện Phản Hồi của bạn, hoặc trả lời tất cả hoặc một phần của bất kỳ Phản Hồi nào vì bất kỳ lý do nào.
 2. Phản hồi được cung cấp trên cơ sở không bảo mật và chúng tôi không có nghĩa vụ phải giữ bí mật bất kỳ Phản hồi nào bạn gửi hoặc không sử dụng hoặc tiết lộ phản hồi đó theo bất kỳ cách nào.
 3. Bạn không thể thay đổi giấy phép miễn phí bản quyền vĩnh viễn có thể chuyển nhượng trên toàn thế giới để sao chép, phân phối, tạo các tác phẩm phái sinh, sửa đổi, thực hiện, truyền đạt tới công chúng, cung cấp, hiển thị công khai và sử dụng cũng như khai thác theo cách khác Phản hồi và các dẫn xuất của chúng cho bất kỳ mục đích nào và không hạn chế đã cấp cho chúng tôi.

Bảo mật thanh toán

(a) Cam kết bảo mật: Hệ thống thanh toán được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối tác cổng thanh toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán tại Joyme.io đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

(b) Quy định bảo mật:

 1. Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:
  1. - Thông tin tài chính của khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).
  2. - Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 2. Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Dịch vụ áp dụng với người dùng:
  1. - Không lưu thông tin thanh toán của thành viên. Các thông tin thanh toán của thành viên sẽ được các đối tác thanh toán của Dịch vụ xử lý.
  2. - Tất cả các giao dịch thanh toán thẻ đều được xác minh qua cổng thanh toán. Quá trình xác minh được thực hiện dựa trên các thuật toán máy tính, do vậy thông tin thanh toán của thành viên hoàn toàn được giữ an toàn và bảo mật. Tuy nhiên trong một số trường hợp khi hệ thống không thể xác minh được thông tin, nhân viên của ngân hàng phát hành thẻ có thể sẽ liên hệ với thành viên để yêu cầu cung cấp một số thông tin nhằm xác nhận giao dịch. Giao dịch thanh toán được xác minh thành công khi thông tin cung cấp của thành viên trùng khớp với thông tin từ hệ thống.

Chấp thuận sử dụng

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ phải tuân theo các điều khoản dịch vụ này cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành. Chúng tôi cũng cam kết đảm bảo rằng Dịch vụ an toàn cho tất cả người dùng và không cung cấp nền tảng cho nội dung không phù hợp hoặc hành vi của người dùng. Khi có bất kỳ cáo buộc chính đáng và hợp lý nào từ bên thứ ba (bao gồm bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào) rằng hành vi của bạn có thể đã vi phạm các điều khoản dịch vụ này, chúng tôi có quyền hợp tác với bên thứ ba đó. Với suy nghĩ này, bạn không được:

(a) Truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ nếu bạn không có đầy đủ khả năng và năng lực pháp lý để đồng ý với các điều khoản dịch vụ này.

(b) Tạo các bản sao trái phép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, đảo ngược kỹ thuật, tháo rời, phá biên tập, trích xuất thông tin từ hoặc tạo bất kỳ sản phẩm phái sinh nào của Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào được bao gồm, bao gồm bất kỳ tệp, bảng hoặc tài liệu (hoặc bất kỳ phần nào của các tệp, bảng và tài liệu đó) hoặc xác định hoặc cố gắng xác định bất kỳ mã nguồn, thuật toán, phương pháp hoặc kỹ thuật nào được Dịch vụ thể hiện hoặc bất kỳ sản phẩm phái sinh nào của Dịch vụ (hoặc ủy quyền cho bất kỳ người nào khác thay mặt bạn làm như vậy).

(c) Phân phối, cấp phép, chuyển nhượng hoặc bán, tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm phái sinh nào của Dịch vụ.

(d) Tiếp thị, thuê hoặc cho thuê Dịch vụ với một khoản phí hoặc lệ phí hoặc sử dụng Dịch vụ để quảng cáo hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động chào mời thương mại nào.

(e) Sử dụng Dịch vụ mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Dịch vụ, cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc trái phép nào, bao gồm truyền đạt hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ quảng cáo thương mại hoặc chào mời hoặc gửi thư rác nào.

(f) Can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ, làm gián đoạn Trang web hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Dịch vụ hoặc bỏ qua bất kỳ biện pháp nào có thể được sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ.

(g) Kết hợp Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ này vào bất kỳ chương trình hoặc sản phẩm nào khác, trừ khi có thể được thỏa thuận riêng với chúng tôi bằng văn bản.

(h) Sử dụng hoặc ủy quyền cho người khác sử dụng tập lệnh tự động hoặc các công cụ thu thập dữ liệu khác để thu thập thông tin từ Trang của bạn hoặc Dịch vụ hoặc tương tác với Dịch vụ theo cách khác.

(i) Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên bố sai sự thật hoặc trình bày sai về bạn hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm tạo ấn tượng rằng bất kỳ nội dung nào bạn tải lên, đăng, truyền tải, phân phối hoặc cung cấp theo cách khác đều đến từ Dịch vụ.

(j) Đe dọa hoặc quấy rối người khác hoặc khuyến khích bạo lực hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác trên Trang, tài khoản của bạn hoặc trên hoặc thông qua bất kỳ liên kết nào trên Trang của bạn.

(k) Đăng tải bất kỳ tài liệu khiêu dâm nào (bao gồm hình ảnh và ngôn ngữ) trên chính Trang của bạn hoặc chính tài khoản của bạn.

(l) Sử dụng hoặc cố gắng sử dụng tài khoản, dịch vụ hoặc hệ thống của người khác mà không được chúng tôi cho phép hoặc tạo danh tính giả trên Dịch vụ.

(m) Sử dụng Dịch vụ theo cách có thể tạo ra xung đột lợi ích hoặc làm suy yếu các mục đích của Dịch vụ, chẳng hạn như trao đổi các đánh giá với người dùng khác hoặc viết hoặc thu hút các đánh giá giả mạo.

(n) Sử dụng Dịch vụ để tải lên, truyền, phân phối, lưu trữ hoặc cung cấp theo bất kỳ cách nào:

 1. Các tệp chứa vi-rút, trojan, sâu máy tính, bom logic hoặc tài liệu độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ khác.
 2. Bất kỳ thông tin nào mà theo quan điểm của Joyme cấu thành quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, chào mời, tài liệu quảng cáo, “thư rác”, “gửi thư rác”, “tiếp thị đa cấp”, “thư lừa đảo dây chuyền”, “kinh doanh mô hình kim tự tháp” hoặc bất kỳ hình thức chào mời bị cấm nào.
 3. Bất kỳ thông tin riêng tư nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số và đặc điểm trong tài liệu nhận dạng cá nhân (ví dụ: số Bảo hiểm Quốc gia, số hộ chiếu) hoặc số thẻ tín dụng, không phải thông tin dành cho chúng tôi như được dự tính trong Chính sách Quyền riêng tư .
 4. Với mục đích khai thác, làm hại hoặc cố gắng khai thác hoặc làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào bằng cách cho chúng xem nội dung không phù hợp hoặc bằng cách khác.
 5. Bất kỳ tài liệu nào vi phạm hoặc có thể vi phạm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư nào khác của bất kỳ người nào khác.
 6. Bất kỳ tài liệu nào lăng mạ người khác, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, thù địch hoặc kích động.
 7. Bất kỳ tài liệu nào cấu thành, khuyến khích hoặc cung cấp hướng dẫn hành vi phạm tội hình sự, các hoạt động nguy hiểm hoặc tự gây hại.
 8. Bất kỳ tài liệu nào mà được cố ý thiết kế để kích động hoặc phản đối người dân, đặc biệt là việc bêu xấu và bắt nạt, hoặc cố ý quấy rối, gây hại, gây thương tổn, dọa nạt, làm đau khổ, làm xấu hổ hoặc gây phiền muộn cho người khác.
 9. Bất kỳ tài liệu nào mà có chứa bất kỳ loại đe dọa nào, bao gồm mối đe dọa về bạo lực thể xác.
 10. Bất kỳ tài liệu nào phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt đối xử, bao gồm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, khuyết tật hoặc tình dục của ai đó.
 11. Bất kỳ câu trả lời, phản hồi, nhận xét, quan điểm, phân tích hoặc đề xuất nào mà bạn không được cấp phép phù hợp hoặc không đủ điều kiện để cung cấp.
 12. Tài liệu mà theo đánh giá riêng của chúng tôi là phản cảm hoặc hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng Dịch vụ Joyme hoặc có thể khiến chúng tôi, Dịch vụ Joyme hoặc người dùng của chúng tôi phải chịu bất kỳ tổn hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Trách nhiệm pháp lý

(a) Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thiệt hại: Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do sử dụng Dịch vụ, hoặc sao chép, phân phối hoặc tải xuống Nội dung từ Dịch vụ.

(b) Không chịu trách nhiệm đối với một số loại thiệt hại do vi phạm hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng: Trong mọi trường hợp, bạn hoặc chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, trừng phạt, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào (bao gồm mất việc kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, sử dụng, quyền riêng tư, dữ liệu, thiện chí hoặc các lợi ích kinh tế khác) tuy nhiên nó phát sinh, cho dù là do vi phạm hợp đồng hay do tra tấn (bao gồm cả sơ suất), ngay cả khi bên liên quan trước đó đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

(c) Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ của mình: Bạn có toàn bộ trách nhiệm đối với việc bảo vệ an ninh đầy đủ và sao lưu dữ liệu, Nội dung và/hoặc thiết bị được sử dụng liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và sẽ không khiếu nại chống lại cho chúng tôi về dữ liệu bị mất, thời gian chạy lại, hướng dẫn không chính xác, sự chậm trễ trong công việc hoặc lợi nhuận bị mất do sử dụng Dịch vụ. Bạn không được chuyển nhượng hoặc xử lý tài khoản của mình cho bất kỳ người nào khác.

(d) Bồi thường: Bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi đối với bất kỳ tổn thất nào mà chúng tôi phải chịu phát sinh do bạn vi phạm các điều khoản dịch vụ này hoặc khiếu nại của bên thứ ba đối với chúng tôi liên quan đến Nội dung của bạn.

Sửa đổi

Bạn có thể xem bản mới nhất của Điều kiện & Điều khoản mọi lúc tại trang này. Joyme có quyền, theo quyết định của riêng mình, cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong Điều khoản & Điều kiện này bằng cách đăng các cập nhật và thay đổi lên website của Chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để cập nhật những thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản & Điều kiện này sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Từ chối trách nhiệm

(a) Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ: Nội dung được cung cấp trên cơ sở “NGUYÊN TRẠNG” và “NHƯ CÓ SẴN”. Dịch vụ được cung cấp mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở thời gian hoạt động hoặc tính khả dụng, hoặc bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm hoặc quá trình thực hiện.

(b) Chúng tôi không đảm bảo về nội dung trên Dịch vụ: Chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc tính khả dụng đối với nội dung có trong Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào của bạn vào thông tin đó đều do bạn tự chịu rủi ro. Chúng tôi từ chối mọi bảo đảm, tuyên bố hoặc đảm bảo rõ ràng hoặc ngụ ý về tính hiệu quả hoặc lợi nhuận của Dịch vụ hoặc hoạt động của Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ gián đoạn hoặc lỗi nào trong Dịch vụ.

(c) Phạm vi của tuyên bố từ chối trách nhiệm này: Tuyên bố từ chối trách nhiệm này áp dụng cho bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào gây ra bởi bất kỳ lỗi thực hiện, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa, lỗi, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải, vi-rút máy tính, lỗi đường truyền thông tin liên lạc, trộm cắp, hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép hoặc thay đổi hoặc sử dụng hồ sơ liên quan đến việc sử dụng hoặc vận hành Dịch vụ, cho dù là do vi phạm hợp đồng, hành vi sai trái, sơ suất hay bất kỳ nguyên nhân hành động nào khác.

(d) Chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ của bên thứ ba: Đôi khi, chúng tôi có thể bao gồm quyền truy cập vào chức năng cụ thể hoặc các dịch vụ khác do bên thứ ba cung cấp (ví dụ: cổng thanh toán) như một phần hoặc phụ trợ của Dịch vụ.

(e) Chúng tôi không loại trừ việc áp dụng các luật không thể loại trừ: Các điều khoản dịch vụ này áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Không có nội dung nào trong các điều khoản dịch vụ này nhằm loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi các quyền mà bạn có thể có theo bất kỳ luật nào, những quyền này có thể không bị loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi theo thỏa thuận. Nếu các điều khoản dịch vụ này chịu sự điều chỉnh của Luật Người tiêu dùng Việt Nam, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn về việc không tuân thủ bảo đảm dành cho người tiêu dùng đối với bất kỳ dịch vụ nào chỉ giới hạn ở việc cung cấp lại dịch vụ hoặc thanh toán thay cho việc cung cấp lại đó.

(f) Chúng tôi cung cấp dịch vụ qua Joyme nhưng những điều khoản và điều kiện này cũng như tất cả các giao dịch mua sắm là hoàn toàn giữa bạn và chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng Joyme không phải là một bên và không có trách nhiệm pháp lý với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào bạn phải chịu do sử dụng dịch vụ hoặc mua sản phẩm.

Copyright ©2024. Powered by Joyme