Joyme_icon_idea.png Thêm địa chỉ kho là bước quan trọng để bạn bắt đầu bán hàng trên Joyme. Đây là bước bạn cần hoàn thành trước khi tạo sản phẩm cho gian hang của mình.

Để thêm địa chỉ kho, bạn cần thực hiện những bước sau:

1. Truy cập vào tài khoản kênh người bán của bạn và chọn Cài đặt gian hàng. Sau đó, chọn Địa chỉ kho.

Joyme_learn_chon-dia-chi-kho.jpg

2. Chọn Thêm địa chỉ kho. Đây sẽ là địa chỉ để đơn vị vận chuyển đến lấy và trả hàng cho bạn.

Joyme_learn_them-dia-chi-kho.jpg

3. Tại đây, nhập tên địa chỉ, người liên hệ, số điện thoại, địa chỉ,... như ảnh dưới. Sau đó, chọn Thêm.

Joyme_learn_them-dia-chi-lay-tra-hang.jpg

Vậy là bạn đã thêm địa chỉ kho thành công cho gian hàng của mình

Xem thêm: Cách chỉnh sửa địa chỉ kho
 

Bài viết liên quan