Để đổi mật khẩu, bạn cần:
1. Đăng nhập vào tài khoản Joyme của bạn, chọn nút menu.png Menu ở góc phải bên trên màn hình. Kéo xuống và chọn Đổi mật khẩu

Joyme_doi-mat-khau.jpg

2. Nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và nhắc lại mật khẩu mới rồi bấm Đổi mật khẩu để thay đổi mật khẩu. 

Joyme_luu-mat-khau.png

3. Bạn sẽ thấy thông báo hiển thị mật khẩu đã thay đổi thành công và bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Joyme của mình bằng mật khẩu mới thay đổi bằng cách chọn Đăng nhập.

Joyme_dang-nhap-doi-mat-khau.png

Ngoài ra, Joyme cũng sẽ gửi thông báo về địa chỉ email của bạn để về việc thay đổi mật khẩu và bạn có thể đăng nhập vào Joyme từ email nhận được.

Joyme_email_doi-mat-khau-thanh-cong.png

Bell icon.pngChú ý: Trong trường hợp bạn quên mật khẩu, chọn Quên mật khẩu để có thể đặt lại mật khẩu nhé.

Xem thêm: Cách đặt lại mật khẩu

Bài viết liên quan