Để chỉnh sửa địa chỉ kho, bạn cần thực hiện các bước sau:
1. Tại kênh người bán của bạn, chọn Cài đặt gian hàng và chọn Địa chỉ kho

Joyme_learn_chon-dia-chi-kho.jpg

2. Bấm vào icon Joyme_button_edit.png ở bên cạnh địa chỉ kho bạn muốn chỉnh sửa. Khác với khi tạo, bạn có thể chọn chỉnh sửa riêng từng địa chỉ lấy hàng và địa chỉ trả hàng.

Joyme_learn_chon-chinh-sua-kho.jpg

3. Tại đây, nhập thông tin bạn muốn thay đổi sau đó chọn Lưu

Joyme_learn_luu-dia-chi-kho-moi.jpg

Bài viết liên quan