Để đặt  hàng tranh vẽ theo yêu cầu, bạn cần thực hiện những bước sau:
Lưu ý: Bạn cần tạo tài khoản Joyme để có thể đặt tranh
1. Truy cập vào tài khoản bạn muốn đặt tranh và chọn nội dung tranh (commission) bạn muốn đặt.

Joyme_learn_chon-tranh-muon-dat.jpg

2. Chọn Gửi yêu cầu.

Joyme_learn_gui-yeu-cau.jpg

3. Sau đó, nhập nội dung yêu cầu của bạn, email nhận sản phẩm, số điện thoại. Ngoài ra, bạn có thể chọn các dịch vụ bổ sung mà họa sĩ cung cấp sẵn cũng như tải ảnh để họa sĩ dùng tham khảo theo.

Joyme_learn_noi-dung-yeu-cau-draw-commission.jpg

4. Hệ thống sẽ tính toán giúp bạn tổng chi phí phải trả, chọn Tiếp tục để chuyển đến bước thanh toán.

Joyme_learn_tiep-tuc.jpg

5. Bạn sẽ thanh toán đơn này bằng số dư trên Joyme của mình. Nếu số dư chưa có tiền, bạn xem cách nạp tiền tại đây. Chọn Thanh toán.

Joyme_learn_thanh-toan.jpg

6. Hệ thống sẽ hiện thông báo xác nhận số tiền cần thanh toán cho đơn hàng của mình, bạn chọn Đồng ý và yêu cầu của bạn đã được gửi đến họa sĩ.

Joyme_dong-y.jpg

Sau khi nhận được yêu cầu, họa sĩ sẽ vẽ theo nội dung bạn gửi và gửi sản phẩm đến địa chỉ email mà bạn cung cấp.

Bài viết liên quan

joy-me

© 2024. CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM NEW LIFESTYLE INCUBATION

facebook
instagram
Tiktok
Liên hệ với chúng tôi