Joyme_thong-bao-tai-khoan-bi-han-che.png

Bạn nhận được thông báo như trên nhưng không hiểu tài khoản hạn chế là gì? Đừng lo, bài viết này chính là dành cho bạn.
Vậy chính xác tài khoản bị hạn chế là gì? Khi nào tài khoản của tôi bị hạn chế? Làm sao biết tài khoản mình bị hạn chế? Và cách để hủy bỏ hạn chế? 
Tất cả sẽ được làm rõ dưới đây!

1. Tài khoản bị hạn chế là gì?

Tài khoản bị hạn chế là tài khoản bị giới hạn một số quyền lợi so với tài khoản bình thường. Nếu tài khoản của bạn bị hạn chế:

  • Bạn có thể sử dụng tài khoản của mình để tương tác với các tài khoản khác trên Joyme.
  • Bạn không thể truy cập và chỉnh sửa trang cá nhân của mình.
  • Mọi người sẽ không thể tìm kiếm, truy cập hay tương tác với bạn tại trang cá nhân của bạn.
  • Trong một số trường hợp, Joyme có thể thu hồi tài khoản của bạn.

2. Khi nào tài khoản của tôi bị hạn chế?

Tài khoản của bạn sẽ bị đánh dấu là tài khoản hạn chế nếu bạn không xác thực email sau 7 ngày tính từ thời điểm đăng ký tài khoản.

3. Làm sao biết tài khoản của tôi bị hạn chế?

Bạn có thể biết tài khoản mình bị hạn chế hay không bằng cách truy cập vào trang cá nhân của bạn trên Joyme. Bạn sẽ thấy mình không thể thao tác hay chỉnh sửa trang và thông báo yêu cầu xác thực email hiển thị trên màn hình của bạn.

Joyme_tai-khoan-bi-han-che.png

4. Cách hủy bỏ hạn chế tài khoản?

Để hủy bỏ hạn chế tài khoản, bạn chỉ cần:

  • Truy cập vào trang cá nhân của mình trên Joyme. Tại đó, bạn sẽ thấy thông báo yêu cầu xác thực email để hủy bỏ hạn chế, bấm vào nút Xác thực email.
Joyme_xac-thuc-email.png
  • Đi đến hộp thư của bạn và mở email có tiêu đề "Xác thực email của bạn" từ Joyme. Chọn Xác thực email của bạn.
Joyme_email_xac-thuc-email-cua-ban.png

Celebrate icon 1.png Vậy là hoàn thành! Từ giờ, bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa trang cá nhân theo ý muốn của mình.

Bài viết liên quan

joy-me

© 2024. CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM NEW LIFESTYLE INCUBATION

facebook
instagram
Tiktok
Liên hệ với chúng tôi