Joyme_learn_khong-the-chinh-sua-dvvc.jpg

Khi bán hàng trên Joyme, bạn chỉ có thể lựa chọn các đơn vị vận chuyển được liên kết và đã qua sự kiểm duyệt của Joyme. Danh sách đơn vị vận chuyển này sẽ hiển thị đến bạn trong phần Cài đặt vận chuyển.

Ở giai đoạn đầu, Joyme mới chỉ hợp tác với Giao hàng tiết kiệm. Đây cũng sẽ là đơn vị vận chuyển mặc định cho tất cả các gian hàng trong thời gian này. Chúng tôi sẽ cập nhật và thêm các đơn vị vận chuyển khác trong tương lai, khi đó, bạn có thể thay đổi đơn vị vận chuyển theo ý muốn.

Vậy nên, ở thời điểm hiện tại, người bán không thể thay đổi đơn vị vận chuyển.

Xem thêm: Cách xem thông tin đơn vị vận chuyển
 

Bài viết liên quan