Dừng bán là gì?

Dừng bán là trạng thái sản phẩm sẽ bị ẩn khỏi toàn bộ gian hàng của bạn trên Joyme.

Khi chọn dừng bán:

  • Hệ thống sẽ ẩn sản phẩm khỏi tất cả các gian hàng có sản phẩm dừng bán
  • Các đơn hàng đã đặt vẫn được tiến hàng như bình thường

Dừng bán khác ẩn sản phẩm như thế nào?

Ẩn sản phẩm

Dừng bán sản phẩm

Sản phẩm chỉ bị ẩn khỏi gian hàng chọn ẩn                           Sản phẩm cùng lúc bị ẩn khỏi tất cả các gian hàng đã đăng bán 
Thực hiện trên trang Joyme.ioThực hiện trên kênh người bán của Joyme

Cách dừng bán sản phẩm

Để dừng bán sản phẩm, bạn cần thực hiện các bước sau:

1. Truy cập vào kênh người bán trên Joyme và chọn Quản lý sản phẩm. Sau đó, chọn sản phẩm bạn muốn dừng bán.

Joyme_learn_quan-ly-san-pham.jpg

2. Kéo xuống cuối và chọn Dừng bán.

Joyme_learn_dung-ban.jpg

3. Bạn sẽ thấy thông báo hiển thị để xác nhận, chọn Dừng bán

Joyme_learn_xac-nhan-dung-ban.jpg

Vậy là sản phẩm của bạn đã được dừng bán trên gian hàng.
 

Bài viết liên quan