Để chỉnh sửa thông tin gian hàng của mình trên Joyme, bạn cần thực hiện những bước sau:

1. Truy cập vào tài khoản người bán của bạn trên Kênh người bán của Joyme. Sau đó, chọn Cài đặt gian hàng.

Joyme_learn_cai-dat-gian-hang.jpg

2. Chọn Thông tin gian hàng.

Joyme_learn_thong-tin-gian-hang.jpg

Tại đây, bạn có thể thay đổi những thông tin sau:

a. Tên gian hàng:

Chọn Thay đổi ở bên cạnh tên gian hàng và nhập tên bạn muốn đổi.

Joyme_learn_thay-doi-ten-gian-hang.jpg

b. Số điện thoại:

Chọn Thay đổi ở bên cạnh số điện thoại và nhập số điện thoại mới, sau đó, chọn Lưu và chọn Xác nhận để xác nhận thay đổi.

Joyme_learn_thay-doi-so-dien-thoai.jpg

Joyme_learn_thay-doi-so-dien-thoai-luu.jpg

c. Email liên hệ: email dùng để trao đổi các vấn đề liên quan đến bán hàng trên Joyme với tư cách người bán. Joyme cũng sẽ gửi thông báo về thông tin đơn hàng qua email này

Chọn Thay đổi ở bên cạnh email liên hệ. Nhập email mới và chọn Lưu.

Joyme_learn_thay-doi-email-lien-he.jpg

Joyme_learn_thay-doi-email-lien-he-luu.jpg

d. Ảnh đại diện:

Chọn Thay đổi dưới hình đại diện của gian hàng sau đó tải hình bạn muốn lên.

Joyme_learn_thay-doi-anh-dai-dien.jpg

Bài viết liên quan