Joyme_icon_bell.png Lưu ý: Ở thời điểm hiện tại, bạn không thể thay đổi đơn vị vận chuyển và phương thức vận chuyển cho gian hàng của mình trên Joyme. Chúng mình sẽ phát triển và cập nhật thông tin đến bạn khi có thay đổi.

Để xem thông tin/cài đặt đơn vị vận chuyển cho gian hàng của mình, bạn cần thực hiện những bước sau:

1. Truy cập vào tài khoản kênh người bán của bạn và chọn Vận chuyển.

Joyme_learn_cai-dat-van-chuyen-1.jpg

2. Tại đây, bạn có thể thấy thông tin vận chuyển của gian hàng, bao gồm: đơn vị vận chuyển, phương thức vận chuyển.

Joyme_learn_cai-dat-van-chuyen-2.jpg

Bài viết liên quan