Để thêm link mới trên trang bio, bạn cần:
1. Truy cập vào trang bio của mình và chọn Joyme_icon-them.png.

Joyme_them-noi-dung.png

2. Tại phần Thêm nội dung, chọn Link.

Joyme_them-link.jpg

3. Nhập thông tin link bao gồm: Link, Tiêu đề và phần Giới thiệu

Joyme_them-noi-dung-link.jpg

CTA mặc định được thêm khi bạn tạo link và bạn có thể thay đổi nội dung bằng cách nhập nội dung vào ô Nội dung CTA

Joyme_thay-doi-noi-dung-cta.jpg

Bạn cũng có thể ẩn nút bằng cách kéo nút bên cạnh chữ Thêm CTA sang bên trái.

Joyme_tat-nut-cta.jpg

4. Chọn bố cục bạn muốn, hình ảnh hiển thị trong phần bố cục sẽ giống với cách nội dung của bạn hiển thị trong trang cá nhân.

Joyme_chon-bo-cuc.jpg

5. Sau khi đã hài lòng, chọn Đăng để và link mới sẽ đươc thêm trên trang của bạn. 

Joyme_luu-link-moi.jpg

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, liên hệ ngay với chúng mình qua địa chỉ email hello@joyme.io nhé.

Bài viết liên quan