Để có thể thêm mẫu đăng ký (contact form) cho trang Joyme của mình, bạn thực hiện theo những bước sau nhé:
1. Truy cập vào tài khoản Joyme của bạn và chọn  Joyme_icon-them.png.

Joyme_them-noi-dung.png

2. Chọn Mẫu đăng ký và bạn sẽ được chuyển đến phần thêm mẫu đăng ký cho tài khoản của mình.

Joyme_mau-dang-ky.jpg

3. Tại phần Thông tin chung, nhập thông tin tiêu đề và mô tả để giúp người xem có thể hiểu rõ hơn về mục đích form của bạn trước khi điền thông tin

Joyme_thong-tin-chung-contact-form.jpg

4. Kéo xuống phần Nội dung chính và chọn những thông tin bạn muốn người đăng ký cung cấp cho mình bằng cách kéo nút phía bên trái thông tin đó sang bên phải. Có 6 loại thông tin bạn có thể thu thập từ người đăng ký form, bao gồm:
- Họ và tên
- Số điện thoại
- Email
- Ngày sinh
- Địa chỉ
- Lời nhắn

Joyme_chon-noi-dung-contact-form.jpg

Bạn cũng có thể chọn loại thông tin nào là thông tin người điền bắt buộc phải nhập trên form của mình bằng cách chọn tích vào ô phía bên phải nội dung đó.

Joyme_chon-noi-dung-contact-form-bat-buoc.jpg

Notice icon_copy.png Chú ý: bạn cần chọn ít nhất một trường thông tin giữa số điện thoại và email là trường thông tin bắt buộc cho contact form của mình.
5. Tiếp theo, nhập nội dung nút gửi cho contact form của mình tại phần Nút gửi thông tin. Nội dung nãy sẽ hiển thị trên nút người trả lời chọn khi gửi thông tin cho bạn.

Joyme_nut-gui-thong-tin.jpg

6. Chọn Đăng để hiển thị mẫu đăng ký mới trên trang Joyme của bạn.

Joyme_dang-contact-form.jpg

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến việc tạo mẫu đăng ký, đừng ngần ngại liên hệ với chúng mình qua địa chỉ email hello@joyme.io ngay nhé.

Bài viết liên quan

joy-me

© 2024. CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM NEW LIFESTYLE INCUBATION

facebook
instagram
Tiktok
Liên hệ với chúng tôi