đoán trúng nước uống yêu thích của uynnhi để được nhận lì xì

lưu ý: chỉ áp dụng với những bạn có tạo joyme để cả đám cùng chơi nhận lì xì và không áp dụng với những bạn mơ tưởng sẽ được lì xì không! lì xì lấy lộc nhưng có qua cũng phải có lại nhe.