Câu hỏi thường gặp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Joyme là nền tảng bio link (không tính phí đầu tiên), nơi người dùng có thể chia sẻ tất tần tật các nội dung bạn muốn. Joyme có thể tích hợp các nền tảng mạng xã hội phổ biến hiện tại như Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube, Twitter, …

- Đến trang joyme.io và chọn “Đăng ký”.
- Tạo tên người dùng.
- Bạn có thể sử dụng Google, Facebook, hoặc Email để tạo tài khoản.
- Bắt đầu tạo chiếc Link in bio hoàn hảo theo cách riêng của bạn .

- Chọn biểu tượng trên góc trái, sau đó đến phần “Tài khoản”.
- Chọn “Cài đặt hồ sơ” để thay đổi tên người dùng của bạn.

- Chọn biểu tượng dưới tên của bạn để thêm các nền tảng mạng xã hội.

- Chọn biểu tượng trên góc phải và bắt đầu chỉnh sửa.

- Chọn biểu tượng để chia sẻ đường dẫn của Joyme.

- Đừng quên nhấn “Lưu” sau khi đã thêm các sản phẩm mới.

- Chọn biểu tượng trên góc trái.
- Đến mục “Phân tích” để kiểm tra số liệu.

Bạn có thể liên hệ chúng tôi qua Facebook, Instagram hoặc Website. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ thông qua email hello@joyme.io.