Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này miêu tả cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn truy cập hay mua hàng từ https://joyme.io/@tuanmetub (“Chúng tôi”)

Chúng tôi thu thập thông tin gì

Khi bạn đặt hàng tại trang của chúng tôi, như một phần của giao dịch, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bạn cung cấp như tên, địa chỉ nhận hàng, số điện thoại, thông tin thanh toán và email.

Email marketing (nếu có): Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi bạn email về gian hàng của chúng tôi, sản phẩm mới và những cập nhật khác.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để hoàn thành các đơn hàng được đặt qua trang web của chúng tôi (bao gồm xử lý thông tin thanh toán, sắp xếp vận chuyển, cung cấp biên lai và/hoặc xác nhận đơn hàng). Thêm vào đó, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để:

 1. - Giao tiếp với bạn
 2. - Kiểm tra đơn hàng để tránh nguy cơ tiềm ẩn, hoạt động lừa đảo, hành vi lạm dụng
 3. - Cùng với thông tin ưu tiên bạn chia sẻ với chúng tôi, cung cấp cho bạn thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ 3 để giúp chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, như đã mô tả ở trên. Ví dụ, chúng tôi sử dụng Joyme để vận hành gian hàng online của mình.

Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan công quyền hoặc các tổ chức khác nếu được pháp luật yêu cầu phải làm như vậy, hoặc nếu việc đó là cần thiết một cách hợp lý để:

 1. (a) tuân thủ nghĩa vụ, quy trình hoặc yêu cầu pháp lý;
 2. (b) thực thi Điều khoản & Điều kiện và các thỏa thuận, chính sách, và tiêu chuẩn khác của chúng tôi, bao gồm cả việc điều tra bất kỳ vi phạm nào có thể xảy ra đối với Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi và các thỏa thuận, chính sách và tiêu chuẩn đó;
 3. (c) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về bảo mật, gian lận hoặc kỹ thuật
 4. (d) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng của chúng tôi, bên thứ ba hoặc công chúng khi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép (bao gồm cả việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống lừa đảo và giảm rủi ro tín dụng).

Quyền và lựa chọn của bạn

Bạn có các lựa chọn sau đối với thông tin cá nhân của mình:

 1. (a) Truy cập hoặc cập nhật thông tin của bạn. Bạn có thể xem lại và cập nhật thông tin tài khoản nhất định từ tài khoản của mình.
 2. (b) Từ chối truyền thông tiếp thị. Bạn có thể từ chối nhận email liên quan đến tiếp thị hoặc hủy đăng ký ở cuối email hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể tiếp tục nhận được các email liên quan đến dịch vụ và các email không tiếp thị khác.
 3. (c) Không theo dõi. Một số trình duyệt Internet có thể được định cấu hình để gửi tín hiệu “Không theo dõi” đến các dịch vụ trực tuyến mà bạn truy cập. Chúng tôi hiện không phản hồi với “Không theo dõi” hoặc các tín hiệu tương tự.
 4. (d) Từ chối cung cấp thông tin. Chúng tôi cần thu thập thông tin cá nhân để cung cấp một số dịch vụ nhất định. Nếu bạn không cung cấp thông tin mà chúng tôi xác định là bắt buộc, chúng tôi không thể cung cấp các dịch vụ đó.

Lưu trữ dữ liệu

Khi bạn đặt hàng qua trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trừ khi hoặc cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa những thông tin đó và/hoặc chúng tôi không có mục đích chính đáng để giữ chúng.

Joyme

Gian hàng của chúng tôi được tạo bởi CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM NEW LIFESTYLE INCUBATION (Joyme). Joyme cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử, cho phép chúng tôi bán sản phẩm và dịch vụ của mình đến bạn. Dữ liệu của bạn được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Joyme. Họ lưu trữ dữ liệu của bạn trong một máy chủ an toàn bảo vệ bởi tường lửa.

Cập Nhật Chính Sách

Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách quyền riêng tư này để phản ánh, ví dụ, những thay đổi trong cách chúng tôi thực hiện hoặc cho những lý do vận hành, pháp lý hay bắt buộc khác.

Liên hệ

Mọi câu hỏi, bình luận, khiếu nại và yêu cầu liên quan đến Chính Sách Quyền Riêng Tư này xin gửi về địa chỉ email .

Chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất. Điều này không ảnh hưởng đến quyền khiếu nại của bạn với cơ quan bảo vệ dữ liệu thích hợp, nếu cần.

Copyright ©2024. Powered by Joyme