Chọn đi câu hỏi nè

Câu hỏi:thấy tui sao

Hay bị khùng