Hi, I’m Ngan

Thu Ngân trong mắt bạn như thế nào nhỉ ??

Giàu lắm luôn

Thông minh, xinh xắn :)))

Ngu ngơ

Sáng nắng, chiều mưa, trưa bão bùng

Con người cần thêm “muối”

Đồ đáng iu