Quảng Nguyễn
Helo ;))

Liên Minh Huyền Thoại : Tốc Chiến

ID : U N D E A D#9999PUBGM 

ID : UnDeadQ