Chính sách quyền riêng tư

Chào mừng bạn đến với Joyme. Chính Sách Quyền Riêng Tư này áp dụng cho các dịch vụ Joyme (“Nền Tảng”), bao gồm các ứng dụng, trang web, phần mềm và các dịch vụ liên quan của TikTok được truy cập qua bất kỳ nền tảng hoặc thiết bị nào liên kết với Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Nền Tảng được cung cấp và kiểm soát bởi CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM NEW LIFESTYLE INCUBATION có trụ sở tại Tầng 6 Tháp A, 219 P. Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 100000 (“Joyme” hoặc “chúng tôi”).

Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính Sách Quyền Riêng Tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và xử lý thông tin cá nhân của người dùng và các cá nhân khác liên quan đến Nền Tảng của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, bạn không được sử dụng Nền Tảng.

Chúng tôi thu thập thông tin gì

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

(a) Thông tin liên hệ, chẳng hạn như họ và tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn.

(b) Thông tin hồ sơ, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã đặt để thiết lập tài khoản trực tuyến với chúng tôi, tên mạng xã hội, Giới thiệu, ảnh đại diện, liên kết và mô tả mà bạn thêm vào tài khoản, tùy chọn của bạn và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn thêm vào tài khoản của mình.

(c) Thông tin liên lạc, kể cả khi bạn liên hệ với chúng tôi để đặt câu hỏi hoặc phản hồi, thông qua phương tiện truyền thông xã hội hoặc cách khác và bạn trao đổi với những người khác trên hoặc thông qua Joyme.

(d) Thông tin thanh toán và giao dịch cần thiết để hoàn thành đơn đặt hàng, Yêu cầu, Hỗ trợ hoặc thanh toán của bạn trên hoặc thông qua Dịch vụ (chẳng hạn như thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin thanh toán và giao hàng, thông tin bộ xử lý thanh toán).

(e) Dữ liệu tiếp thị, chẳng hạn như tùy chọn của bạn để nhận thông tin liên lạc về các sản phẩm, dịch vụ, hoạt động và sự kiện của chúng tôi hoặc đối tác của chúng tôi cũng như chi tiết về cách bạn tương tác với thông tin liên lạc của chúng tôi.

(f) Nội dung mà bạn tải lên hoặc chia sẻ lên Joyme, bao gồm liên kết, văn bản, ảnh và âm thanh liên quan đến Yêu cầu, sản phẩm, hàng hóa kỹ thuật số và hồ sơ của bạn.

(g) Thông tin thông qua các cuộc khảo sát, nghiên cứu, quảng bá, cuộc thi, chiến dịch tiếp thị, thử thách, cạnh tranh hoặc sự kiện do chúng tôi tiến hành hoặc tài trợ mà bạn tham gia.

(h) Thông tin khác mà chúng tôi có thể thu thập không được liệt kê cụ thể ở đây, mà chúng tôi sẽ sử dụng như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này hoặc như được mô tả khác tại thời điểm thu thập.

Thông tin được thu thập tự động

Chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể tự động ghi lại thông tin về bạn, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, hoạt động của bạn theo thời gian trên các trang web của chúng tôi và các dịch vụ trực tuyến khác cũng như các tương tác của bạn với thông tin tiếp thị của chúng tôi, chẳng hạn như:

(a) Thông Tin Về Việc Sử Dụng. Chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Nền Tảng, chẳng hạn như các trang hoặc màn hình bạn đã xem, thời gian bạn dành cho một trang hoặc màn hình, đường dẫn điều hướng giữa các trang hoặc màn hình, thông tin về hoạt động của bạn trên một trang hoặc màn hình, quyền truy cập thời gian và thời lượng truy cập cũng như liệu bạn có mở email tiếp thị của chúng tôi hoặc nhấp vào liên kết trong đó hay không.

(b) Thông Tin Kỹ Thuật chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập Nền Tảng, chẳng hạn như địa chỉ IP, chuỗi nhận dạng trình duyệt, nhà mạng, cài đặt múi giờ, mã nhận dạng (bao gồm số nhận dạng được sử dụng cho mục đích quảng cáo), kiểu thiết bị của bạn, loại mạng, độ phân giải màn hình mức sử dụng CPU, hệ điều hành, nhà sản xuất và kiểu máy, và thông tin vị trí chung như thành phố hoặc khu vực địa lý.

(c) Cookie. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để tự động thu thập thông tin, đo lường và phân tích cách bạn sử dụng Joyme, bao gồm những trang bạn thường xem nhất và cách bạn tương tác với nội dung, nâng cao trải nghiệm của bạn trong việc sử dụng và cải thiện nền tảng . Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi cũng sử dụng Cookie để quảng bá Joyme trên các nền tảng và trang web khác. Cookie cho phép chúng tôi cung cấp một số tính năng và chức năng nhất định.

(d) Thông tin về những người khác. Người dùng có thể có cơ hội giới thiệu bạn bè hoặc những người khác với chúng tôi cũng như chia sẻ thông tin liên hệ của họ với chúng tôi. Vui lòng giới thiệu người khác hoặc chia sẻ thông tin liên hệ của họ với chúng tôi khi bạn được họ cho phép làm như vậy.

Thông tin từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể nhận thông tin được mô tả trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này từ các nguồn khác, chẳng hạn như:

(a) Nếu bạn chọn đăng ký hoặc sử dụng Nền Tảng bằng cách sử dụng thông tin chi tiết tài khoản mạng Google hoặc dịch vụ đăng nhập, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi hoặc cho phép cung cấp cho chúng tôi tên người dùng, hồ sơ công khai và các thông tin khác liên quan đến tài khoản đó. 

(b) Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ những bên khác, bao gồm trường hợp bạn được đưa vào hoặc đề cập trong Nội Dung, trong khiếu nại, kháng nghị, yêu cầu hoặc phản hồi được gửi cho chúng tôi hoặc nếu thông tin liên hệ của bạn được cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ những nguồn công khai khác.

(c) Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các nhà bán lẻ và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và hoàn tất giao dịch, chẳng hạn như chi tiết xác nhận thanh toán và thông tin về việc giao sản phẩm bạn đã mua thông qua các tính năng mua sắm của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Như được giải thích dưới đây, chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cải thiện, hỗ trợ và quản lý Nền Tảng, cho phép bạn sử dụng các chức năng của Nền Tảng, đồng thời thực hiện và thực thi Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi thường sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được theo những cách sau:

Dịch vụ giao hàng. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

(a) Thiết lập và duy trì hồ sơ người dùng của bạn trên Joyme

(b) Cải thiện và phát triển nền tảng của chúng tôi và tiến hành phát triển sản phẩm.

(c) Đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ, chức năng nền tảng, hỗ trợ và thông tin cho các hoạt động nội bộ, bao gồm các mục đích về khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và khảo sát và lấy ý kiến phản hồi của bạn.

(d) Cung cấp các tính năng mua sắm của chúng tôi và tạo thuận lợi cho việc mua và giao sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, bao gồm chia sẻ thông tin của bạn với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và hoàn tất giao dịch và các nhà cung cấp dịch vụ khác để xử lý giao dịch của bạn.

(e) Tăng cường tính an toàn, bảo mật của nền tảng, bao gồm bằng cách sàng lọc, phân tích và xem xét Nội Dung và siêu dữ liệu liên quan nhằm phát hiện những vi phạm đối với Điều khoản & Điều kiện, Tiêu chuẩn cộng đồng hoặc các điều kiện và chính sách khác của chúng tôi.

(f) Giúp chúng tôi phát hiện và chống lại hành vi lạm dụng, hoạt động gây hại, lừa đảo, gửi thư rác, và hoạt động bất hợp pháp trên Nền Tảng.

(g) Hiểu được cách bạn sử dụng Nền Tảng, bao gồm cả trên các thiết bị của bạn.

(h) Gửi tài liệu quảng bá từ chúng tôi hoặc thay mặt cho đơn vị liên kết của chúng tôi và các bên thứ ba đáng tin cậy, bao gồm thông qua email.

(i) Tăng cường tính an toàn, bảo mật của Nền Tảng, bao gồm bằng cách sàng lọc, phân tích và xem xét Nội Dung Người Dùng và siêu dữ liệu liên quan nhằm phát hiện những vi phạm đối với Điều khoản & Điều kiện, Tiêu chuẩn cộng đồng hoặc các điều kiện và chính sách khác của chúng tôi.

(j) Thực thi Điều khoản & Điều kiện, Tiêu chuẩn cộng đồng và các điều kiện và chính sách khác của chúng tôi.

(k) Liên lạc với bạn, bao gồm thông báo cho bạn về cảnh báo bảo mật, những thay đổi trong các dịch vụ của chúng tôi.

(l) Cung cấp hỗ trợ cho Dịch vụ và trả lời các yêu cầu, câu hỏi và phản hồi của bạn.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên sau và như được mô tả khác trong Chính sách quyền riêng tư này hoặc tại thời điểm thu thập:

Công Ty của Chúng Tôi

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với các thành viên khác hoặc công ty liên kết với công ty của chúng tôi, bao gồm để cung cấp nền tảng, cải thiện và tối ưu hóa nền tảng, ngăn chặn việc sử dụng trái pháp luật và hỗ trợ người dùng.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

Các công ty và cá nhân cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc giúp chúng tôi vận hành dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi (chẳng hạn như công nghệ thông tin, lưu trữ, quản lý và hỗ trợ quan hệ khách hàng, xử lý thanh toán, gửi email, quảng cáo, tiếp thị và phân tích trang web).

Đối Tác Kinh Doanh

Nếu bạn chọn đăng ký sử dụng Joyme bằng cách sử dụng chi tiết tài khoản mạng xã hội của bạn (ví dụ Google), bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi hoặc cho phép mạng xã hội của bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email, tên người dùng và hồ sơ công khai của bạn. Nếu bạn chọn cho phép dịch vụ của bên thứ ba truy cập vào tài khoản của mình, chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin nhất định về bạn với bên thứ ba. Tùy thuộc vào quyền bạn cấp, bên thứ ba có thể lấy thông tin tài khoản của bạn và các thông tin khác mà bạn chọn cung cấp.

Nghiên Cứu Viên Độc Lập

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các nghiên cứu viên độc lập để tạo điều kiện thực hiện nghiên cứu đáp ứng một số tiêu chí nhất định.

Vì Lý Do Pháp Lý

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan công quyền hoặc các tổ chức khác nếu được pháp luật yêu cầu phải làm như vậy, hoặc nếu việc đó là cần thiết một cách hợp lý để:

(a) tuân thủ nghĩa vụ, quy trình hoặc yêu cầu pháp lý;

(b) thực thi Điều khoản & Điều kiện và các thỏa thuận, chính sách, và tiêu chuẩn khác của chúng tôi, bao gồm cả việc điều tra bất kỳ vi phạm nào có thể xảy ra đối với Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi và các thỏa thuận, chính sách và tiêu chuẩn đó;

(c) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về bảo mật, gian lận hoặc kỹ thuật

(d) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng của chúng tôi, bên thứ ba hoặc công chúng khi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép (bao gồm cả việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống lừa đảo và giảm rủi ro tín dụng).

Bán, Sáp Nhập hoặc Giao Dịch Kinh Doanh Khác

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba:

(a) nếu chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ cơ sở kinh doanh hoặc tài sản nào (cho dù đó là kết quả của việc thanh lý, phá sản hoặc theo cách khác), thì trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu của bạn cho bên bán hoặc bên mua tiềm năng của cơ sở kinh doanh hoặc tài sản đó

(b) nếu chúng tôi bán, mua, sáp nhập, được mua lại bởi hoặc liên danh với các công ty hoặc doanh nghiệp khác, hoặc bán một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi. Trong các giao dịch đó, thông tin người dùng có thể nằm trong số các tài sản được chuyển nhượng.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thanh Toán và Hoàn Tất Giao Dịch và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Khác

Khi bạn mua hàng thông qua các tính năng mua sắm của chúng tôi, chúng tôi chia sẻ thông tin liên quan đến giao dịch với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và hoàn tất giao dịch và các nhà cung cấp dịch vụ khác.

Những người dùng khác và công chúng

Bất kỳ thông tin nào không riêng tư đều có thể được liên kết với hồ sơ của bạn và có thể được người khác thu thập và sử dụng. Chúng tôi không thể kiểm soát ai đọc thông tin mà bạn đặt ở chế độ có thể xem được hoặc họ có thể chọn làm gì với thông tin đó.

Quyền và lựa chọn của bạn

Bạn có các lựa chọn sau đối với thông tin cá nhân của mình:

(a) Truy cập hoặc cập nhật thông tin của bạn. Nếu bạn đã đăng ký tài khoản trực tuyến với chúng tôi, bạn có thể xem lại và cập nhật thông tin tài khoản nhất định từ tài khoản của mình.

(b) Từ chối truyền thông tiếp thị. Bạn có thể từ chối nhận email liên quan đến tiếp thị hoặc hủy đăng ký ở cuối email hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể tiếp tục nhận được các email liên quan đến dịch vụ và các email không tiếp thị khác.

(c) Cookie. Để biết thông tin về các cookie được Dịch vụ sử dụng và cách kiểm soát chúng, hãy xem Thông báo về cookie của chúng tôi. Bạn có thể từ chối hoặc vô hiệu hóa Cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trong trình duyệt trên thiết bị của mình. Vì mỗi trình duyệt sẽ khác nhau, hãy tham khảo hướng dẫn do trình duyệt của bạn cung cấp. Xin lưu ý rằng bạn có thể cần thực hiện các bước bổ sung để từ chối hoặc vô hiệu hóa một số loại Cookie. Chẳng hạn, do sự khác biệt về cách hoạt động của trình duyệt và ứng dụng di động, bạn có thể cần thực hiện các bước khác nhau để chọn từ chối các Cookie dùng cho quảng cáo nhắm mục tiêu trong trình duyệt và từ chối quảng cáo nhắm mục tiêu cho ứng dụng di động, điều mà bạn có thể kiểm soát thông qua cài đặt thiết bị của mình hoặc quyền ứng dụng dành cho thiết bị di động. Ngoài ra, lựa chọn từ chối của bạn chỉ áp dụng riêng cho trình duyệt hoặc thiết bị cụ thể mà bạn đang sử dụng khi chọn từ chối, vì vậy bạn có thể phải chọn từ chối cho từng trình duyệt hoặc thiết bị. Nếu bạn chọn từ chối, vô hiệu hóa hoặc xóa Cookie, một số chức năng của chúng tôi có thể không còn khả dụng với bạn.

(d) Không theo dõi. Một số trình duyệt Internet có thể được định cấu hình để gửi tín hiệu “Không theo dõi” đến các dịch vụ trực tuyến mà bạn truy cập. Chúng tôi hiện không phản hồi với "Không theo dõi" hoặc các tín hiệu tương tự. 

(e) Từ chối cung cấp thông tin. Chúng tôi cần thu thập thông tin cá nhân để cung cấp một số dịch vụ nhất định. Nếu bạn không cung cấp thông tin mà chúng tôi xác định là bắt buộc, chúng tôi không thể cung cấp các dịch vụ đó.

(f) Nền tảng của bên thứ ba. Nếu bạn chọn kết nối với Joyme thông qua tài khoản mạng xã hội của mình, bạn có thể sử dụng cài đặt trong tài khoản của mình với nền tảng đó để giới hạn thông tin chúng tôi nhận được từ nó. Nếu bạn thu hồi khả năng truy cập thông tin của chúng tôi từ nền tảng của bên thứ ba, lựa chọn đó sẽ không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi đã nhận được từ bên thứ ba đó.

Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo thông tin của bạn được xử lý một cách an toàn và phù hợp với chính sách này. Thật không may, việc truyền tải thông tin qua internet không tuyệt đối an toàn. Chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn được truyền thông qua nền tảng; bạn phải chịu rủi ro đối với bất kỳ việc truyền thông tin nào.

Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo mức độ bảo mật phù hợp với rủi ro có khả năng xảy ra khác nhau và mức độ nghiêm trọng đối với các quyền và quyền tự do của bạn và những người dùng khác. Chúng tôi duy trì các biện pháp tổ chức và kỹ thuật này và sẽ sửa đổi các biện pháp này tùy từng thời điểm để cải thiện tính bảo mật tổng thể của hệ thống của chúng tôi.

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web, ứng dụng di động và các dịch vụ trực tuyến khác do bên thứ ba điều hành. Các liên kết này không phải là sự chứng thực hoặc đại diện mà chúng tôi liên kết với bất kỳ bên thứ ba nào. Ngoài ra, nội dung của chúng tôi có thể được đưa vào các trang web hoặc trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc các dịch vụ trực tuyến khác không liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát các trang web, ứng dụng di động hoặc dịch vụ trực tuyến do bên thứ ba điều hành và chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành động của họ.

Thông tin liên quan đến trẻ em và thiếu niên

Joyme không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. Trong một số trường hợp nhất định thì độ tuổi này có thể cao hơn do các yêu cầu theo quy định địa phương, vui lòng xem các điều khoản bổ sung ở địa phương của bạn để biết thêm thông tin. Nếu bạn tin rằng có người dùng ở dưới độ tuổi tối thiểu này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hello@joyme.io.

Cập Nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư này tùy từng thời điểm. Khi chúng tôi cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách cập nhật ngày “Cập Nhật Lần Cuối” ở phần đầu của chính sách này và đăng tải Chính Sách Quyền Riêng Tư mới hoặc cung cấp bất kỳ thông báo nào khác theo yêu cầu của luật hiện hành. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng nền tảng sau ngày chính sách được cập nhật được xem là sự chấp nhận của bạn đối với chính sách được cập nhật. Nếu bạn không đồng ý với chính sách được cập nhật, bạn phải dừng việc truy cập hoặc sử dụng nền tảng.

Liên hệ

Mọi câu hỏi, bình luận, khiếu nại và yêu cầu liên quan đến Chính Sách Quyền Riêng Tư này xin gửi về địa chỉ:

  • Email: hello@joyme.io
  • Địa chỉ: Tầng 6 Tháp A, 219 P. Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 100000

Chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất. Điều này không ảnh hưởng đến quyền khiếu nại của bạn với cơ quan bảo vệ dữ liệu thích hợp, nếu cần.


 

joy-me

© 2023. CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM NEW LIFESTYLE INCUBATION

facebook
instagram
Tiktok
Liên hệ với chúng tôi