Nocbeso
Nocbeso

Hello mọi ngườiii ^^

Mình là Thảo Ngọc đây. Mình ngót ngét ra trường cũng 3 năm rồi nhưng mình mới biết và đang nghiên cứu, học hỏi về Marketing. Ai có chung đam mê thì về một đội với mình nha.

Mình để những món đồ mình xài và tài liệu mình đã sử dụng để làm Content Creator, Copywriter và đặc biệt là Social Media Manager dưới đây cho mọi người tham khảo.

Chúc mọi người luôn thành công nè