ngoc03012009
HẾ NHÔ MÌNH LÀ MINE_NGOC MẶN MÀ LÝ DO MÌNH CÓ TÊN ẤY LÀ VÌ TỪ NHỎ MẸ MÌNH ĐÃ CHO MÌNH ĂN MÓN MUỐI BIỂN CHAN NƯỚC MẮM Á:)