Nguyễn Bình

DIGITAL MARKETING

Giới thiệu

Nguyễn Bá Bình 

25 Tuổi Ở Thành phố Lào Cai

----------------------------------

+Là người vui vẻ hòa đồng, thích kết bạn học hỏi kinh nghiệm, trong công việc thì năng động sáng tạo. Đề cao hiệu quả công việc.

+Chuyên Ngành Digital Marketing, đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc với marketing, hỗ trợ truyền thông cho doanh nghiệp.


“ Làm việc nhỏ với tình yêu lớn , làm những việc tầm thường với lòng mến phi thường ”

“Do small things with great love, do ordinary things with extraordinary love”.