Hello I'm Linh, a genZ travel creator 

who loves to discover new culture!

Yêu thích khám phá ẩm thực các vùng miền và những loại đặc sản

Current followers: 500k+ on all social platform

Check-in time!!! sẽ update liên tục, follow mình nhé (phần này sẽ thay bằng tính năng travel map sau khi done new feature)

Good deals mình tìm được nè

Đừng quên must-have package khi đi du lịch nhé!