JOYCE PHẠM

 Cuộc sống của một Richkid GenZ có gì vui!

YouTube: +230k followers

Instagram: +480k followers

Fanpage: +11k followers

Một số nhãn hàng mà Joyce từng hợp tác

YouTube Audience Demographic

Social Flatforms

How Are You Today?