Hello mn 😚
Bên dưới là link shopee của sản phẩm mình đã quay và up lên Tiktok, mn tham khảo nha 💙