Phuong Chi
hooly.say.muahaha

Tôi giống nhân vật hoạt hình/trong phim nào mà bạn thấy giống nhất?