Hi, tớ là mhg xinh đẹp. Hãy chọn 1 con vật và đón nhận điều bất ngờ nhé 😉

 Good Luck