dngthu

dngthu, 207 14t nhoooooo

có thể 1 số món đồ skincare hợp với tui nhưng lại khum hợp với mọi người nên mọi người cân nhắc trước khi mua nhoo! 

tui làm cái này để share cho mọi người í có thể kiến thức về skincare tui không rành và còn kém hiểu biết nên mọi người bỏ qua và góp í giúp tui nhé!

những món đồ tui share cho mọi người hầu như tui đã dùng có mấy cái tui xem của beauty blog và 1 số trang khác và chưa trải nghiệm qua nên cái nào tui dùng rùi hoặc chưa dùng tui sẽ note lại cho mn nhaa