Trần Hoàng Duy Long
DLGAMING
Super idol的笑容 都没你的甜 八月正午的阳光 都没你耀眼 热爱105°C的你 滴滴清纯的蒸馏水 Em ơi lâu đài tình ái đó Chắc không có trên trần gian, Anh đưa em vào bằng tiếng hát Chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó Sáng trong ánh tinh cầu xa Cho nên cho dù nghìn năm qua, Còn vấn vương đôi hồn hoa. Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around and desert you Never gonna make you cry Never gonna say goodbye Never gonna tell a lie and hurt you