Đàm Ngọc Di
voice talent, Host tại piepme, Mc tại Saigon Chill Team và ZoneFM, Blogger.