Các đồ cơ bản mà mình dùng

Mình ít mua sắm linh tinh lắm, các đồ ở đây mình thấy là cần thiết nên mới mua nhaa