Aliween’s stuffs

Đồ tui dùng trong clip ở link bên dưới và 2 tab bên trên hết nha các bạn đáng iuuu 

Hỏng có tính bán buôn đâu, để cho mí bạn iu tham khảo coi chơi hoyyy