joy-me
avatar

Xích Lan

@xichlan

Mình đơn giản là một tác giả tự do, thích viết, thích ngâm cứu AI, tạo edit video từ các ứng dụng AI để giới thiệu truyện tới mọi người.

Thành viên
Đang xem
Chia sẻ