joy-me
avatar

Viết Nhị

@vietnhi

Chào mọi người. Tớ là tác giả sáng tác truyện. Văn phong của tớ sẽ hơi hướng nghiêng về Trung Quốc. Tuy nhiên sẽ không quá khó hiểu, hãy đọc thử nhé:3

Thành viên
Đang xem
Chia sẻ
Powered byLogo joyme

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the GooglePrivacy Policy and
Terms of Service apply.