joy-me
avatar

Sông V

@songv

Xin chào Tôi là Giang Nguyễn(bút danh: Sông) tác giả truyện tranh, tiểu thuyết Tự do hiện đang đá sân sang biên kịch phim.

Thành viên
0
Đang xem
Chia sẻ