joy-me
avatar

Sông V

@songv

Xin chào Tôi là Giang Nguyễn(bút danh: Sông) tác giả truyện tranh, tiểu thuyết Tự do hiện đang đá sân sang biên kịch phim.

Thành viên
Đang xem
Chia sẻ
Powered byLogo joyme

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the GooglePrivacy Policy and
Terms of Service apply.