joy-me
avatar

Mai Mer Sea

@phihantac

Lấy tiêu cực làm tích cực Lấy cái chết làm lẽ sống Lấy trai đẹp làm niềm vui

Thành viên
Đang xem
Chia sẻ
Ngay cả khi bạn không làm gì cả, vẫn sẽ có người nói xấu sau lưng bạn. _Mai Mer Sea_
Powered byLogo joyme

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the GooglePrivacy Policy and
Terms of Service apply.