joy-me
avatar

Nghiêm lập trình

@nghiemit

Xoay quanh cuộc sống thường ngày của một chàng lập trình viên

Thành viên
Đang xem
Chia sẻ