joy-me
avatar

Nghiêm lập trình

@nghiemdev

Xoay quanh cuộc sống thường ngày của một chàng lập trình viên

Thành viên
Chia sẻ
Đang xem