joy-me
avatar

Juli Nguyễn

@juli

Muốn có thứ chưa từng có, phải làm những việc chưa từng làm.

Thành viên
Đang xem
Chia sẻ
Beautiful girl and bookCô gái và trang sách là sự kết hợp hoàn hảo cho những vẻ đẹp tri thức.
1 ảnh: 1.000đ
Powered byLogo joyme

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the GooglePrivacy Policy and
Terms of Service apply.