joy-me
avatar

Juli Nguyễn

@juli

Muốn có thứ chưa từng có, phải làm những việc chưa từng làm.

Thành viên
Đang xem
Chia sẻ
Powered byLogo joyme

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the GooglePrivacy Policy and
Terms of Service apply.