joy-me
avatar

Demo Vtuber

@ichiichi

Hi mn, mình là Ichiichi, một Vtuber mới zô ^^ Mn có thể follow các kênh của mình dưới đây nhé

Thành viên
Đang xem
Chia sẻ