joy-me
avatar

Gấu Vô Hình

@gauvohinh

Mình là Gấu, một writer đam mê thể loại Fantasy (giả tưởng). Tại đây, mình muốn chia sẻ những dự án truyện và những sản phẩm nho nhỏ mà mình viết.

Thành viên
Đang xem
Chia sẻ
Powered byLogo joyme

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the GooglePrivacy Policy and
Terms of Service apply.