joy-me
avatar

Volcaly Deri

@derivtuber

Tớ là Deri, cậu có thể gọi tớ là Dẻi :3 Tớ là một y tá "hiền lành" vô tình gặp tai nạn và được cấy ghép bộ phận người máy. "Vtuber Y tá tối thượng"

Thành viên
Đang xem
Chia sẻ
Powered byLogo joyme

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the GooglePrivacy Policy and
Terms of Service apply.