joy-me
avatar

Tumo

@chuyencuatumo

Một người có sở thích gom nhặt những vụn vặt của đời thường, dùng con chữ và tạo nên những câu chuyện.

Thành viên
Đang xem
Chia sẻ