joy-me
avatar

Hổ Con

@authortieuho

Truyện t viết đều có rating 18+ trở lên. Trẻ nhỏ hay ai dị ứng thì ra chỗ khác chơi!

Thành viên
Đang xem
Chia sẻ
【27/02/2023 ❣ .../.../....】
Chương 21: Di Nguyện Cuối Cùng
| 1.250đ
Chương 22: Quyết Định Sau Cùng
| 1.250đ
Chương 23: Trả Nợ Thay
| 1.250đ
Chương 24: Người Một Nhà
| 1.250đ
Chương 25: Tang Lễ
| 1.250đ
Chương 26: Hạnh Phúc Ngắn Ngủi
| 1.250đ
Chương 27: Lòng Người Khó Thấu
| 1.250đ
Chương 28: Lòng Tham
| 1.250đ
Chương 29: Mất Trắng
| 1.250đ
Chương 30: Lời Nguyền Chung Gia
| 1.250đ
[Quyển 2] Chương 31: Sự Thật Bị Chôn Giấu
| 1.250đ
Chương 32: Một Mình Đương Đầu
| 1.250đ
Chương 33: Giáo Huấn
| 1.250đ
Chương 34: Ba Năm Trước - Ngải Hoán Hồn
| 1.250đ
Chương 35: Ba Năm Trước - Đố Kỵ
| 1.250đ
Chương 36: Ba Năm Trước - Tội Ác Tày Trời
| 1.250đ
Chương 37: Bại Lộ Thân Phận - Là Đồng Minh Hay Là Kẻ Thù?
| 1.250đ
Chương 38: Đánh Cược
| 1.250đ
Chương 39: Thân Phận Mới
| 1.250đ
Chương 40: Khai Chiến
| 1.250đ
Chương 41: Nguy Hiểm Rình Rập
| 1.250đ
Chương 42: Ẩn Thân
| 1.250đ
Chương 43: Âm Mưu
| 1.250đ
Chương 44: Tức Giận
| 1.250đ
Chương 45: Quỷ Dữ Sinh Ra Từ Đâu?
| 1.250đ
Chương 46: Kinh Hãi Một Phen
| 1.250đ
Chương 47: Đứa Trẻ Một Mình Giãy Giụa Trong Đêm
| 1.250đ
Chương 48: Mùi Của Nghiệp Quả
| 1.250đ
Powered byLogo joyme

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the GooglePrivacy Policy and
Terms of Service apply.